W ramach swojej działalności, Budownictwo Modułowe Sp. z o.o. będąc Koordynatorem Klastra Budownictwa Modułowego (KBM)  pozyskuje narzędzia i środki niezbędne do prowadzenia działań reklamowych, skutecznego marketingu i sprzedaży rozwiązań modułowych oraz poprzez umiejętne połączenie tradycji trwałego budownictwa betonowego z nowoczesną technologią i rozwiązaniami o charakterze mobilnym (w odniesieniu do obiektów budowlanych).